ชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต/Pay by Debit or Credit Card ชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต/Pay by Debit or Credit Card

1. เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณและคลิก "CHECKOUT"/Select your product and click "CHECKOUT"

 

2. กรุณากรอกข้อมูลใบเสร็จรับเงินของคุณแล้วคลิก "ดำเนินการต่อเพื่อจัดส่ง"/Please fill in your receipt information and click "Continue to shipping"

 

3. คลิก "ชำระเงินต่อไป"/Click "Continue to payment"

 

4. คลิก "สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์"/Click "Complete order"

 

5. คลิก "ชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต"/Click "Pay by Debit or Credit Card"

 

6. หากคุณไม่ต้องการสร้างบัญชี PayPal คุณสามารถเลือก "ไม่ฉันไม่ต้องการบัญชีตอนนี้" และคลิก "ชำระเงินทันที" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์/If you don't want to create a PayPal account, you can choose "No, I don't want an account now."  and click "Pay now" to complete your order

 

1. เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณและคลิก "CHECKOUT"/Select your product and click "CHECKOUT"

 

2. กรุณากรอกข้อมูลใบเสร็จรับเงินของคุณแล้วคลิก "ดำเนินการต่อเพื่อจัดส่ง"/Please fill in your receipt information and click "Continue to shipping"

 

3. คลิก "ชำระเงินต่อไป"/Click "Continue to payment"

 

4. คลิก "สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์"/Click "Complete order"

 

5. คลิก "ชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต"/Click "Pay by Debit or Credit Card"

 

6. หากคุณไม่ต้องการสร้างบัญชี PayPal คุณสามารถเลือก "ไม่ฉันไม่ต้องการบัญชีตอนนี้" และคลิก "ชำระเงินทันที" เพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์/If you don't want to create a PayPal account, you can choose "No, I don't want an account now."  and click "Pay now" to complete your order

 

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page